Procedura de admitere in clasa a V-a engleza intensiv

Procedura de selecție a reprezentanților CEAC

Procedura pentru aplicarea chestionarelor

Procedura privind serviciul pe școală

Procedura privind accesul în școală

Procedura pentru promovarea ofertei educaționale

Procedura pentru  realizarea, validarea și aprobarea ofertei școlare

Procedura pentru arhivarea tezelor/testelor inițiale/simulărilor

Procedura pentru monitorizarea notării ritmice și a frecvenței

Procedura pentru pregătirea suplimentară a elevilor și consemnarea acesteia

Procedura pentru rezolvarea contestațiilor privind rezultatele evaluării

Procedura privind motivarea absențelor elevilor

Procedura pentru informarea elevilor claselor terminale cu privire la metodologia de absolvire a unui ciclu scolar

Procedura privind întocmirea și predarea documentelor de planificare ale cadrelor didactice și catedrelor

Procedura privind evaluarea activității corpului didactic

Procedura de informare a părinților

Procedura de evaluare a elevilor

Procedura privind rezolvarea sesizărilor și a reclamațiilor

Procedura privind răspunderea disciplinară

Procedura pentru învoirea cadrelor didactice

Procedura privind diminuarea actelor de încălcare a legislației

Procedura privind diminuarea fenomenelor  de violență/ a accidentelor

Procedura privind monitorizarea fenomenelor de violență /  a accidentelor

Procedura privind transportul elevilor cu microbuzul școlar

Procedura privind încărcarea datelor în aplicația informatică ARACIP

Procedura privind comunicarea internă, externă și instituțională